Algemene voorwaarden

Algemeen

Crmwijzer.be hanteert het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van crmwijzer.be verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met het privacy statement van crmwijzer.be

Persoonsgegevens

Om gebruik te maken van aanvullende diensten van crmwijzer.be dient u informatie en persoonsgegevens op te geven via de Website. Crmwijzer.be informeert u door middel van dit privacy statement over hoe crmwijzer.be deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte (persoons)gegevens die u dient op te geven voor het gebruik van crmwijzer.be zijn:

Deze informatie slaat crmwijzer.be op wanneer u de diensten van crmwijzer.be gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens opgeven. Deze gegevens zullen uitsluitend door crmwijzer.be worden gebruikt de door crmwijzer.be te leveren diensten uit te voeren.

Alle informatie die u invult via de Website zal door crmwijzer.be worden opgeslagen.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die u via de Website verstuurt naar crmwijzer.be worden opgeslagen op de servers van crmwijzer.be. Crmwijzer.be zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij crmwijzer.be daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht.

Aanvullende informatie

Crmwijzer.be verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IP-adres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd. Hiermee verkrijgt crmwijzer.be inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

Crmwijzer.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Beveiliging

Crmwijzer.be stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

Crmwijzer.be is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien crmwijzer.be overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Website.

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal crmwijzer.be binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien crmwijzer.be overgaat op een derde partij of dat crmwijzer.be fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan crmwijzer.be (info@softwareinformatie.nl) kenbaar te maken.